Arkiv for måneder: januar 2015

Spanias 10 eldste byer

Med sine unike beliggenhet ut mot både Middelhavet og Atlanterhavet, med landfast forbindelse til Sentral-Europa og kort sjøvei over til Afrika, har mange ulike folkeslag gjennom historien tatt turen innom Den iberiske halvøya og satt sitt preg på by, land og folk. Det var ibererne som ga halvøya sitt navn, men også baskerne har lang fartstid i Spania. I tillegg kom fønikere og grekere østfra, keltere nordfra, kartagenere fra Nord-Afrika og romere østfra. Da Romerriket brøt sammen, sto vandalene og andre germanske stammer klare til å invadere halvøya nord- og…